Klima og økonomi – Sådan hænger det sammen

Hvis du følger den mindste smule med i den offentlige debat, så kan du næppe have undgået at bemærke, at klimaforandringer og global opvarmning er noget, som fylder rigtig meget. Det gør det selvfølgelig først og fremmest, fordi klimaforandringer ændrer vores klode – måske permanent.

Det fylder også meget, fordi ændringer i temperatur og klima ikke kommer til at gå ubemærket hen. Det kommer til at betyde noget for mennesker på hele kloden, at vandstanden vil stige, temperaturerne blive højere, og floraen ændrer sig. Blandt andet hænger klima og økonomi – både lokalt og globalt – faktisk tæt sammen. Men hvorfor egentlig det?

Klimaet påvirker den måde, vi bruger vores penge på

For det første spiller klima bare en stor rolle med hensyn til forbrug og indkomst – det gælder, hvad end temperaturerne forbliver stabile, eller om den ændrer sig på grund af naturlige eller menneskeskabte forandringer. Vi indretter nemlig i høj grad vores liv efter det klima, som vi lever i.

Vejr- og varmeforhold i de enkelte egne er for eksempel ret definerende for, hvordan vi bruger vores penge. Opvarmer vi vores huse på grund af hårde vintre, eller tænder vi hele tiden for air-condition for at holde temperaturerne nede? Placerer vi solceller på vores tagsten for at spare penge? Bruger vi massevis af vand på at væde planter og afgrøder, eller lever vi i naturligt fugtige og frodige egne, hvor vi nærmest kan høste det, vi skal bruge i vores egen baghave?

Op og ned med hensyn til klimaforandringer

Dette er kun nogle enkelte eksempler på den måde, som klimaet kan påvirke økonomien på. Der er mange flere, og alle har betydning for den måde, som samfundet kører rundt på. Når klimaet ændrer sig, så ændrer de økonomiske vilkår sig derfor også, og det er noget, som du bør være opmærksom på.

Men hvad handler det egentlig om det med klimaforandringerne? Det er et stort og komplekst emne, som stadig debatteres heftigt. Nogle mener, at skylden ligger helt og holdent på vi mennesker, vores udledning af drivhusgasser og rovdrift på naturen, imens andre mener at årsagerne til dels er naturlige. Lige meget hvad indebærer de en temperaturstigning, der truer med at ændre den måde, som vores jord ser ud på. 

Ændrer klimaet sig, så ændrer det økonomiske fundament sig også

Blandt andet kan klimaforandringerne medføre, at lande, der er vant til kølige temperaturer og roligt klima, pludselig kan opleve næsten tropiske tilstande og dertilhørende mere uforudsigeligt vejr. Det kan have vidtrækkende konsekvenser på en lang række private og nationale områder.

For eksempel vil det være svært at dyrke de samme afgrøder, som man gjorde før. Import og eksport af naturmaterialer eller råstoffer, der er unikke for specifikke geografiske områder, kan også blive gjort svære eller i værste fald umuligt. Lande kan derfor komme til at skulle ændre dele af eller hele deres økonomiske fundament. 

Hvad betyder klimaforandringerne for vores økonomi i Norden?

Forskere har blandt andet undersøgt de lokale konsekvenser, som klimaforandringerne kan have for dig, som lever i Norden. Her kan vi blandt andet komme til at opleve, at en af de havstrømme, som er med til at definere vores stabile klima, kan blive svækket.

Viser det sig at være sandt, så kan vi komme til at opleve gennemsnitstemperaturer, der er op til 7 grader lavere end nu. Dette vil have stor betydning for en række brancher i Norden og også på mængden af turisme, som vi kommer til at opleve. Noget landbrug vil også blive umuligt, og det kan derfor have en negativ konsekvens for økonomien på længere sigt. 

Kan klima og økonomi påvirke hinanden positivt?

Det er dog på ingen måde sikkert, at klimaforandringer behøver at varsle en ustabil og dårlig økonomi for lande i Norden og andre steder. Der er nemlig rigtig mange penge og rigtig meget fremtid inden for netop klimaforandringer. Blandt andet inden for det, der handler om grøn energi og CO2-besparing.

Kan man som land og som økonomi komme med i det løb, der handler om at bekæmpe den globale opvarmning gennem ny teknologi og nye metoder, så kan man faktisk skabe masser af nye arbejdspladser og bidrage positivt til nationens økonomi. Danmark er for eksempel allerede godt med, når det kommer til vindmøller. 

Hvad skal vi gøre herfra?

Det kan virke enormt skræmmende og uoverskueligt, når man læser om klimaforandringerne og de potentielle konsekvenser, som de kan have. Men der er ingen grund til at gå i panik – det hjælper under ingen omstændigheder ret meget.I stedet bør man tænke over, hvordan man selv kan bidrage til en positiv udvikling – både økonomisk og klimamæssigt. Er man ung kan man vælge en uddannelse med fokus på området. Er man allerede sat, kan man investere i grønne løsninger som for eksempel solenergi eller jordvarme i sit eget hjem.

Dette uddybende indlæg er skabt i samarbejde med Ole B. Thomsen fra 7030.dk.