Alternative energikilder sol og vind

Klimadebatten er et emne, der er meget omdiskuteret i hele verden. Det er et ømtåligt emne for mange, fordi det omhandler vores verdens fremtid. Blandt mange emner så falder debatten oftest på CO2,og hvordan vi kan få mest CO2-reduktion for pengene. Der findes nogle forskellige metoder, hvorpå dette kan opnås, og en af den er energieffektivitet. Energieffektivisering er en måde, hvor man får den samme ydelse, men bare for mindre energi. Vi kan alle være med til at gøre denne energieffektivisering bedre ved at træffe de rigtige valg. Men hvad betyder energieffektivitet, og hvordan bliver du bedre til det? 

Energieffektivitet – Et godt alternativ til energibesparelse 

Hvad er energieffektivitet? Energieffektivitet er en måde, hvor man kan spare en masse energi, og derved reducere CO2. I Danmark startede det tilbage i oliekrisen i 1970’erne. Der havde man et behov for at gøre sig mere uafhængig af olien som energikilde og gå mod en mere grøn fremtid. 
I hverdagen er der rigtig meget energi, der går til spilde, som vi ikke lige er opmærksomme på. Dette er blandt andet, når din computer eller fjernsyn bliver varm, så sker der et varmetab. Ved energieffektivisering går man ikke ned på ydelserne, men man får derimod den samme ydelse bare til mindre energi. Så kort fortalt bruger man energien effektivt og så meget som muligt. 

Kan man gøre en forskel i det private?

Energieffektiviseringen er under konstant forandring, og det er noget, som hele tiden kan forbedres. Ved at få det optimale ud af det, så skal energien udnyttes bedre i virksomheder og private hjem. Der findes flere metoder, hvor man i sit private liv kan gøre en forskel. I det private hjem kan man sørge for at isolere og indrette sit hus, således det holder langt bedre på varmen. 
Næste gang du kigger på bil, kan det være en fordel at vælge en, der kører længere på literen. Hvis man skal reducere COendnu mere, og derved få en større energieffektivisering, så er den kollektive trafik vejen frem. Ved at man tager tog, bus eller bare er flere om at køre i en bil, så nedsættes CO2-udledningen.
Man ser oftere i dag, at folk vælger kødet fra. Det er der også en rigtig god grund til. Kødet belaster miljøet med meget CO2. Dette sker, fordi der skal produceres meget foder til et enkelt stykke kød. Det vil derfor give en større energieffektivisering at vælge grønsager frem for kød. 

Kan virksomhederne gør en forskel?

Virksomheder kan være nogle af dem, som bruger meget energi, hvis de ikke har satset på energieffektivitet. Men man ser, at flere og flere virksomheder begynder at satse på energieffektivitet. Dette sker, for at det gør dem mere effektive, men uden at ændre for meget på deres produktion. De bliver mere effektive, fordi de kan producere mere energi ud fra det samme råmateriale end tidligere. Virksomhederne ændrer derfor ikke noget på deres produkt. De bevarer stadig deres oprindelige produkt, men som bare er mere miljøbevidst. De mindsker derved energiforbruget ved deres produktion.

Energieffektivitet og dansk politik 

Energieffektivisering er et område, som bliver diskuteret flittigt i klimadebatten. Dette sker både på landsplan, men også i Europa-Parlamentet. I Danmark er der gjort nogle forskellige indsatser, hvor man sikrer, at det danske energiforbrug reduceres. Det kan inddeles i tre grupper: den økonomiske, den normative og den informative. 

  • Ved den økonomiske har man lavet afgifter på energi samt givet tilskud til energiforbedrende tiltag. Dette er for at tilskynde virksomheder og private til at vælge de energivenlige veje. 
  • Den normative er de lovmæssige krav og regulering, som har en direkte effekt på energiforbruget. Her er der gennem lovgivningen lavet forbud eller påbud, som er til fordel for energieffektiviteten. 
  • Den informative er bygget på virkemidler, hvorpå man informerer om energiforbrug. Informationen kan indeholde råd til energibesvarelser, men også hvordan man kan ændre få ting i hverdagen og opnå energibesparelser. 

Den danske politik sigter mod et mere energieffektivitet gennem disse tre grupper. 

EU og energieffektivitet 

Energieffektivitet er et emne, der også bliver debatteret i EU. Danmark er medlem af EU og som medlem af et fællesskab, så er der nogle forpligtelser, som vi er bundet til. I EU er der som sagt nogle retningslinjer, som man skal følge, sådan at man i fællesskab opnår en bedre energieffektivisering. Der er i EU lavet flere direktiver, hvor energieffektivitet er inkorporeret. Dette er for at opnå en energieffektivisering og energibesparelser i alle EU-lande. De krav, de sætter, er blandt andet, at der stilles krav til energibesparelser og energibemærkninger i bygninger. Derudover fastsættes der også nogle energikrav til produkter, og at disse bliver energimærket, sådan forbrugerne kan se det er energieffektivitet.  

Ovenstående er udarbejde i samarbejdet med Jonas Hammeltoft, DGNB konsulent, fra energibyer.dk.