Sol over tørt landskab

Kan vi begrunde Jordens temperaturstigninger med naturlige klimaforandringer?

Der går nærmest ikke en dag i øjeblikket, hvor vi ikke hører ordet ”klimaforandringer”. Og det er der en god grund til. Klimakrisen er nemlig nu nået til et punkt, hvor den ikke længere kan ignoreres. 

Forskerne advarer om et klima i den nære fremtid, der ikke er set i 420 mio. år, og dette begrundes af menneskers afbrænding af fossile brændstoffer. Udråb som disse har presset politikere verden over til at bidrage til den grønne omstilling. Dog er det ikke kun de menneskeskabte klimaforandringer, der truer kloden. Naturlige klimaforandringer kan også have store konsekvenser for vores fremtidige klima. Temperaturen på Jorden påvirkes nemlig også af indstråling fra solen.

Solens påvirkning af klimaet på Jorden

Indstrålingen fra solen har stor betydning for Jordens temperatur. Strålingsbalancen afhænger blandt andet af, hvordan forskellige partikler og gasser er fordelt i atmosfæren. Hvordan Jordens overflade ser ud, påvirker også, hvordan Jorden modtager indstrålingen og herved opvarmes.

En anden faktor, der naturligvis spiller ind i forbindelse med solens påvirkning af Jordens klima, er solens placering i forhold Jorden. Indstrålingen er derfor mere intens på nogle tidspunkter end andre.

Alle disse faktorer påvirker temperaturen på kloden, og disse kaldes derfor for de naturlige klimaforandringer.

Hvordan kan vi modvirke naturlige klimaforandringer?

Vi hører konstant om, hvordan vi kan reducere de menneskeskabte klimaforandringer. Både små ting som man kan ændre i sin hverdag, der kan hjælpe, og større politiske tiltag der for alvor kan gøre en forskel. Men hvad så når det kommer til de naturlige klimaforandringer? Er der noget, vi kan stille op? Vi kan ikke bremse de naturlige processer i samme grad som de påvirkninger, vi selv skaber. Dette skyldes, at denne form for klimaændringer ikke er påvirket betydeligt af menneskets aftryk på Jorden.

Dog er der ting, som vi kan gøre for at påvirke indstrålingen. Eksempelvis kan vi vælge en klimavenlig farve til vores tage. Det er nemlig blevet bevist, at grønne og hvide fladtage kan reflektere solens stråler i stedet for at absorbere dem. Dette kan være med at reducere temperaturstigningen, fordi mindre af solens varme bliver absorberet på Jorden. Forskning har bevist, at disse tage faktisk har en målbar effekt på klimaet.

Menneskeskabte eller naturlige?

Forskere diskuterer stadig den dag i dag, hvorvidt den klimasituation, vi står i nu, primært skyldes mennesker eller naturlige processer. Der er mange videnskabelige beviser for, at de klimaforandringer, der tager fart lige nu, er menneskeskabte. Men førhen har de primære grunde til ændringer i klimaet været mængden af indstråling fra solen og ændringer i skydækket. Derfor er der nogle klimaforskere, der overvejer, om dette stadig blot er tilfældet. 

Klimaet på Jorden har været under konstant forandring i mange millioner år, hvilket eksempelvis ses ved istiderne. Her har det været vekselvirkningen af naturlige processer i atmosfæren, i havet og på landmasserne, der har ændret klimaet.

Så spørgemålet er, om mennesket bærer ansvaret for de processer kloden gennemgår i øjeblikket, eller om det blot er næste skridt i en naturlig geologisk proces? 

Stort set al forskning bakker op om teorien om de menneskeskabte klimaforandringer, men dette betyder dog ikke, at de naturlige klimaforandringer ikke kræver opmærksomhed. De menneskeskabte ændringer i klimaet påvirker nemlig både atmosfæren, havet og landjorden, hvilket giver anledning til ændringer i Jordens naturlige geologiske og atmosfæriske processer. Spørgsmålet er blot, hvor meget sammenhæng der er mellem disse ændringer og de naturlige klimaforandringer. Dette er noget klimaforskere stadig bruger meget tid på at finde videnskabelige beviser for.

Jorden og menneskets fremtid

Eftersom klimaet har svinget i millioner år som følge af naturlige klimaforandringer, vil kloden i sig selv med al sandsynlighed også overleve denne gang. Dog har klimaforandringerne enorme konsekvenser for alt liv på Jorden. Voldsommere vejr, naturkatastrofer og oversvømmede landområder er blot nogle af de konsekvenser, som Jordens beboere skal overleve. 

Hvis klimaforandringerne ikke skal ødelægge livet på Jorden, skal der ske drastiske ændringer i vores levevis. Dette gælder uanset om man mener, at problemerne er naturlige eller menneskeskabte. For lige meget hvad så er det vores problem, fordi det er vores og planetens fremtid, der står for skud.

Der er allerede steder rundt omkring i verden, der er betydeligt forandret af klimaet. For eksempel smelter gletsjerne rundt omkring i verden med rekordfart, Nordpolen flytter sig, de Islandske vulkaner går i udbrud, koralrev dør, fordi havene er blevet så varme. Forandringerne er allerede i fuld gang. Klimaopmærksomheden handler heller ikke kun om klodens ve og vel, det handler også om at undgå globalt kaos. For både det voldsomme vejr, naturkatastrofer og stigende vandstande vil skabe klimaflygtninge. Hele folkefærd, der er nødt til at søge flugt i andre dele af verden, fordi de har mistet deres hjem. Dette skaber store samfundsmæssige problemstillinger, som verden er nødt til at kunne rumme, hvis ikke der bliver taget hånd om klimakrisen i tide.

Indlægget du har læst her, er udarbejdet i tæt og godt samarbejde med Frederik Nicolaisen fra it-city.dk.