Vindmølle i flot landskab

Vi lever i dag i en verden, der kræver rigtigt meget energi i form af strøm. Dette skyldes, at vores elektroniske udvikling har været utrolig voldsom, hvilket også har effektiviseret mange områder i vores tilværelse. Elektriciteten er dog ikke en naturlig kilde, der blot kan drænes. Det er derimod en energikilde, der produceres i store kraftværker, hvor der afbrændes fossile brændstoffer for at opnå denne energikilde. 

Anvendelse af fossile brændstoffer til produktionen af el medfører desuden, at denne produktion udskiller meget CO2ud i klimaet, der blandt andet er med til at ødelægge vores ozonlag. Men hvordan med alternative energikilder? Er disse ligeså skadelige, eller bør der fokuseres mere i sådanne områder? Dette kan du læse mere om i denne artikel.

Solenergi er et fornuftigt bud på en alternativ energikilde

Først og fremmest er det klart, at det kræver en produktion, når solpaneler skal produceres. Sammenlignes selve den energi, der senere kan komme ud af disse paneler, kan det godt betale sig at sætte gang i produktionen. Et solcelleanlæg på bare 40 m2kan nemlig producere helt op mod ca. 5.000 kWh el om året, hvilket svarer til en normal families forbrug. Det kræver dog, at solcelleanlægget placeres optimalt, hvilket er værd at få hjælp til.

Der kan anvendes to forskellige typer af solpaneler, når der er tale om solenergi. Først og fremmest kan der anvendes klassiske solcellepaneler, der omformer solens stråler til elektrisk energi. Denne type energi kaldes også for sol-el. En del mennesker anvender solcellepaneler, og den overskydende mængde af elektrisk energi, der produceres her, kan faktisk sælges tilbage til elforsyningen. Dermed skal du ikke betale for den strøm, du bruger i perioder, hvor solens energi ikke er tilstrækkeligt tilgængelig.

Den anden form for solpaneler er solfangere. Her omformes solens energi til varme, der også er kendt som termisk energi. Når der anvendes solfangere, er formålet at bruge solens varme til opvarmning af ejendommes vand, hvilket igen sparer penge i det lange løb.

Hvad enten der er tale om solceller eller solfangere, så er solenergi en af de reneste former for vedvarende energi, og den har flere fordele. For det første er der her, i modsætning til de fossile brændstoffer, tale om en ubegrænset ressource. Herudover er solenergi en CO2–neutral energikilde, der således ikke bidrager til yderligere skade af miljøet. Der er heller ingen store gener i form af støj eller lugt, når solenergi produceres, og sidst, men slet ikke mindst, så er solenergi en af de vedvarende energikilder, der rent faktisk kan konkurrere med fossile energikilder.

Der er også andre gode vedvarende energikilder – heriblandt vindenergi

Vindenergi har længe været en anvendt energikilde i verden. I Danmark er der endda særlig fokus på området, hvorfor vi stolt kan sige, at 20% af elforbruget i landet bliver dækket af vindenergi. Dette er en stærk førsteplads i forhold til andre lande, og derfor er vindenergi også et område, der helt sikkert er værd at belyse, når der snakkes om gode energikilder i forhold til klima og miljø.

Det er ingen nyhed, at vind kan omdannes til energi. Denne proces har været anvendt i mindst 3.000 år. Tidligere var der dog tale om, at vinden blev omdannet til mekanisk energi i form af pumpning af vand, eller når der skulle males korn til mel. Fra omkring 1900-tallet blev alt klassisk vindmølleenergi udskiftet med motorer, der var mere stabile i drift og 100% uafhængige af vejret. 

Faktisk er det først i 1970’erne, hvor oliekrisen rammer med højere priser på alle fossile brændstoffer, at vindmøllerne bliver interessante igen. Denne gang er der tale om vindmøller, der producerer elektrisk energi frem for mekanisk, og faktisk siden da har vindmølleenergi været den vigtigste form for vedvarende energi i både Danmark samt andre lande.

Siden de første vindmøller til elektrisk energi blev produceret og justeret til maksimal produktion, er der sket meget. Tidligere var vindmøller placeret i landskaberne, på marker, men i dag placeres langt størstedelen af vindmølleparkerne på havet. Dette er både til gode for støjmæssige hensyn, men samtidig er det også hensigtsmæssigt, da der på havet ikke er noget til at begrænse vinden.

Vedvarende energi er langt fremme i udviklingen, men der er lidt vej endnu

På trods af at vedvarende energikilder er rigtig langt fremme i udviklingen, så er der et primært problem med disse energiformer. Solpaneler producerer ingen energi uden sol, og vindmøller kræver vind til jobbet. Da det ikke er muligt at lagre energien, der produceres uden store effektmæssige eller økonomiske tab, er det derfor svært at anvende vedvarende energi som primær energikilde til Danmark.Der er dog planer om at fremtiden bringer på mere anvendelse af vedvarende energi. I EU forventes det i 2020 at 12% af al energiforbrug er dækket af vindenergi. Dette betyder også direkte, at 12% mindre elektrisk energi produceres gennem fossile brændsler, og derved udledes der også mindre CO2, hvilket uden tvivl er en vigtig faktor.

Indlægget her er lavet i samarbejde med Kristine Hedegaard, Content ansvarlig, lokalenergi.dk.