Global opvarmning

Kan den globale opvarmning stoppes?

Den globale opvarmning er et emne, som optager de fleste. For få årtier siden gik debatten på, om den globale opvarmning blot var en opreklameret skræmmekampagne, eller om der virkelig var hold bag de teorier, som forskere fra hele verden trådte frem og fortalte om. 

I dag er de fleste enige om, at der er noget om snakken. For den globale opvarmning er i gang, og overalt på kloden mærker vi lige så stille dens indtag. Årstiderne begynder at afvige fra deres sædvanlige forudsigelige rytme. Vi sætter nye varmerekorder, og vejret bliver mere ekstremt med vildere og større orkaner, stormfloder og tørkeperioder. Mange er begyndt at blive nervøse. For hvad er det, som er ved at ske? Og har vi en chance for at bremse den globale opvarmning og de konsekvenser, den fører med sig?

CO2: Den store synder

Forskerne har advaret mod den globale opvarmning i årevis. Men først inden for de seneste år er det blandt politikere og den almene befolkning blevet noget, som man tager alvorligt og er opmærksom på. Meldingen på status af opvarmningen lyder de fleste steder, at vi desværre er i gang med en ond spiral, men at vi stadig kan nå at gøre noget for at bremse udviklingen. I det mindste en smule. 

Den helt store synder i klimaproblematikken er de store mængder CO2, vi udleder hvert år. Det er en stor belastning for vores vejrsystem. Det overordnede klimaråd er derfor at begrænse denne udledning. Det er lettere sagt end gjort, da CO2er relateret til en stor del af den livsstil, de fleste af os har. Hver eneste dag tilføjer vi her især en stor mængde CO2til det samlede regnskab gennem brug af transport, el, varme, mad og tøj. 

Følg de gode klimaråd

Hvis vi skal bryde ud af den udvikling, som vores klode er på vej mod, bliver vi nødt til at lave om på vores vaner og den måde, vi lever vores liv på. Først og fremmest handler det om at skrue ned for vores forbrug og dermed mindske produktionen. Vores forbrug og smid-væk-kultur belaster klimaet helt enormt. I stedet er det bedre at genbruge ting og købe kvalitet, som holder i mange år. Det gælder især vores tøj. 

Et andet stort forbrug er vores mad. Vi kan selvfølgelig ikke leve uden mad, men vi kan vælge, hvilke varer vi køber. Især kød er en stor belastning for miljøet, som kræver mange ressourcer at producere. Hvis vi alle skærer ned på vores forbrug af kød, kan vi allerede gøre en stor forskel. 

En anden væsentlig ting er afbrændingen af fossile brændstoffer, som vi bruger som energi til transport og til opvarmning og el. Her kan vi gøre en massiv forskel ved at omlægge vores samfund til grøn energi, hvor vi i stedet gør brug at naturens kræfter fra sol, vind og vand. Denne omlægning ses heldigvis i større grad verden over, men der er stadig lang vej, hvis vi skal nå at bremse udviklingen.

Den onde spiral

Når samtalen går på den globale opvarmning, bliver der ofte snakket om den onde spiral, vi er inde i. Det går ganske simpelt ud på, at den globale opvarmning skaber mere opvarmning. Drivhusgasserne, som den førnævnte CO2bevirker, så varmen har sværere ved at forlade jorden. Opvarmningen gør, at mere og mere af isen ved polerne smelter. Og det er denne is, der er med til holde klodens temperatur nede, fordi den sender sollyset tilbage i rummet. De store mængder af smeltet is gør desuden, at havene stiger, men også at havene bliver varmere. Det truer de havstrømme, som er med til at regulere vores vejr. Konsekvenserne er mere ekstremt vejr, lande som forsvinder under havet og i det værste tilfælde, potentielt en ny istid. Hvor hurtigt udviklingen går, og hvornår det er for sent, er svært at spå om. Men statistikkerne viser helt klart og tydeligt, at det går den forkerte vej, og at vi skal tage drastiske tiltag nu, hvis vi gerne vil sikre vores børn og børnebørn en fremtid på jorden.

Fokus på en grønnere verden

Klimadebatten bliver heldigvis taget mere og mere alvorligt i Danmark. Det mærker man især på den politiske front, hvor klimaet er blevet en stærk mærkesag. Hvor man for et årti siden kun så få partier, som snakkede om klima, er det i dag næsten blevet en kamp om, hvilket parti der er det ”grønneste”, og hvem der er frontløbere, når det kommer til miljøvenlighed. Det er en positiv udvikling, som giver håb for, at vi kan nå at bremse udviklingen af den globale opvarmning. Den samme tendens ses også rundt omkring i verden. Og det er en nødvendighed, at hele verden er med i kampen. Vi skal alle sammen tage klimaet alvorligt og omlægge vores forbrug, livsstil og processer til udvikling og fremstilling, hvis vi skal bevare kloden og sikre fremtiden for vores børn og børnebørn.

Denne vidensartikel er udarbejdet i samarbejde Thomas K. Olesen fra forbrugersiden byg-til-lavpris.dk.