Klimaforandringer

Klimaforandringer og udvikling

Jorden er under pres fra menneskeskabte klimaforandringer. Selv tidligere skeptikere er efterhånden ved at anerkende, at klimaet er i forandring, og det er som en direkte konsekvens af menneskets ageren.

Det er dog ikke et simpelt emne at begribe fuldt ud. Hvad er det der ændrer klimaet og hvorfor? Hvordan kan vi ændre vores adfærd for at rette op på skaderne og undgå at belaste klimaet yderligere.

Vidensbank om klima og adfærd

På Climateminds.dk kan du læse meget mere om de processer der er i spil. Vi er i øjeblikket i færd med at opbygge en vidensbank med alt fra basal viden om CO2-udledning, drivhusgasser og meget mere. Derudover vil vi se nærmere på, hvordan vi hver især kan hjælpe med at indrette vores hverdage, så vi belaster miljø og klima mindst muligt. Det drejer sig eksempelvis om dagligdagsrutiner som affaldssortering, bestræbelser på at undgå madspild og mindske unødig brug af forurenende transportmidler som fly og biler.

Der er en global bevægelse igang for at få politikere til at reagere inden det er for sent, men mange mener at der ikke handles og reageres tilstrækkeligt på klimatruslen. Det gælder ikke mindst fra klimaforskere, som hele tiden påpeger, at der skal mere handling til – før det er for sent.

Kan forskningen hjælpe klimaet

Den ene gren er hvad vi selv kan gøre i det daglige, og hvad politikerne kan gøre for at fremme en mere hensigtsmæssig adfærd. En anden gren er, at teknologien forhåbentlig også kan hjælpe på vej. Selvom vi forurener mindre, bruger mere miljøvenlig energi og stopper med uhæmmede forbrugsfester som black friday og singles day – hvor uanede mængder unødvendige varer bliver langet over disken, skal forskningen også gerne bidrage.

Udviklingen indenfor miljøvenlige energikilder går også hurtigt. Vi bliver bedre til at udnytte vindenergi og solenergi. Vindmøller bliver hele tiden større og mere effektive og solceller og solcelleanlæg bliver billigere at producere og også mere effektive. Derudover forskes der også i andre energikilder som jordenergi.

Det er ikke utænkeligt at mange bygninger i fremtiden kommer til at være plastret til i solceller. Måske kan solceller endda blive en del af byggematerialet, så man end ikke kan se at der er tale om solceller.

Miljø projekter over hele verden

Vi skal selvfølgelig blive lang bedre til at reducere udledningen af CO2, men hele tiden skyder nye projekter også op med formålet at afhjælpe klimaforandringer. Det gælder eksempelvis planting af træer eller projekter med naturgenoprettelse.

Generelt er der kommet langt større fokus på menneskeskabte klimaforandring og politikerne virker også til at føle sig pressede til at handle. Det politiske dilemma er bare i en vis udstrækning, at politikere er dybt afhængige af vælgeres opbakning, og hvis der skal gribes ind så det virkelig rykker noget, så skal der ske forandringer, som kommer til at kunne mærkes i det daglige for almindelige mennesker.

Vi kommer løbende til at tilføje artikler her på siden, så det er vores håb at mange vil læse lidt med, så vi kan få udbredt den nødvendige viden omkring, hvad klimaforandringer er for en størrelse, og hvad vi risikerer hvis vi ikke griber tilstrækkeligt hurtigt og effektivt ind.

Climateminds drives i samarbejde med Peter fra Maling Tilbud.